WM Equity PartnersKompanija WM Equity Partners je osnovana 2009. godine kao konsultantska kompanija koja u fokusu svog delovanja ima pružanje usluga na finansijskom tržištu u uslovima finansijske krize.

Naš tim stručnjaka je sastavljen od ekonomsko-finansijskih i pravnih eksperata sa značajnim radnim iskustvom na domaćem i regionalnim finansijskim tržištima kao i u radu sa kompanijama koje su zapale u finansijske poteškoće. Članovi našeg konsultantskog tima imaju u proseku preko 10 godina relevantnog i disperzovanog radnog iskustva što našim klijentima donosi značajnu dodatu vrednost u okviru svakog našeg angažmana.

WM Equity PartnersKompanija WM Equity Partners je osnovana 2009. godine kao konsultantska kompanija koja u fokusu svog delovanja ima pružanje usluga na finansijskom tržištu u uslovima finansijske krize.

Naš tim stručnjaka je sastavljen od ekonomsko-finansijskih i pravnih eksperata sa značajnim radnim iskustvom na domaćem i regionalnim finansijskim tržištima kao i u radu sa kompanijama koje su zapale u finansijske poteškoće. Članovi našeg konsultantskog tima imaju u proseku preko 10 godina relevantnog i disperzovanog radnog iskustva što našim klijentima donosi značajnu dodatu vrednost u okviru svakog našeg angažmana.

JAVNI DIJALOG O FINANSIRANJU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MSP) U SRBIJI PUTEM DODATNOG VLASNIČKOG KAPITALA

Ova konferencija ima za cilj da promoviše i podstakne dijalog na temu finansiranja malih i srednjih preduzeća (MSP) u Srbiji putem dodatnog vlasničkog kapitala.

Privredna Komora Srbije

Četvrtak, 14.09.2017

Reorganizacija

U procesu finansijskog restrukturiranja kompanija nudimo usluge u oblasti restrukturiranja obaveza u bilateralnim odnosima, izrade plana reorganizacije kroz stečaj, izrade unapred pripremljenog plana reorganizacije kao i restrukturiranje kroz proces sporazumnog finansijskog restrukturiranja.

Reorganizacija

U procesu finansijskog restrukturiranja kompanija nudimo usluge u oblasti restrukturiranja obaveza u bilateralnim odnosima, izrade plana reorganizacije kroz stečaj, izrade unapred pripremljenog plana reorganizacije kao i restrukturiranje kroz proces sporazumnog finansijskog restrukturiranja.

Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje je važno s obzirom da donosi stvarne koristi kompanijama i finansijskim institucijama i utvrđuje jasan okvir za definisanje i postizanje korporativnih ciljeva. Dobre prakse korporativnog upravljanja integrisane su u poslovne ciljeve i omogućavaju kompanijama i finansijskim institucijama da napreduju i postignu svoje ciljeve.

Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje je važno s obzirom da donosi stvarne koristi kompanijama i finansijskim institucijama i utvrđuje jasan okvir za definisanje i postizanje korporativnih ciljeva. Dobre prakse korporativnog upravljanja integrisane su u poslovne ciljeve i omogućavaju kompanijama i finansijskim institucijama da napreduju i postignu svoje ciljeve.

Pravno-finansijsko savetovanje

U oblasti finansijskog savetovanja nudimo usluge računovodstva, izrade izveštaja o transfernim cenama, procene vrednosti kapitala kompanija, analiza sektora i pojedinačnih kompanija, kao i usluge u procesima pripajanja i spajanja kompanija.

Pravno-finansijsko savetovanje

U oblasti finansijskog savetovanja nudimo usluge računovodstva, izrade izveštaja o transfernim cenama, procene vrednosti kapitala kompanija, analiza sektora i pojedinačnih kompanija, kao i usluge u procesima pripajanja i spajanja kompanija.

Pristup finansiranju

Dugogodišnje iskustvo našeg stručnog tima je na raspolaganju našim klijentima i u oblasti prikupljanja kapitala, kroz emisiju korporativnih obveznica, municipalnih obveznica, itd.

Prikupljanje kapitala

Dugogodišnje iskustvo našeg stručnog tima je na raspolaganju našim klijentima i u oblasti prikupljanja kapitala, kroz emisiju korporativnih obveznica, municipalnih obveznica, itd.

Investiranje

U saradnji sa partnerskom kompanijom FIMA Invest ad Beograd, naša konsultantska kompanija učestvuje i u projektima investiranja u domaće i regionalne kompanije, a naročito putem fonda FIMA SEEActivist

Investiranje

U saradnji sa partnerskom kompanijom FIMA Invest ad Beograd, naša konsultantska kompanija učestvuje i u projektima investiranja u domaće i regionalne kompanije, a naročito putem fonda FIMA SEEActivist

TMA Konferencija

Predstavnici kompanije WM Equity Partners su uzeli aktivno učešće na TMA Konferenciji koja se 7 juna 2017. godine održala u hotelu Metropol Palace. Panel 3 – Investors perspective je moderiran od strane predstavnika naše kompanije, a nakon uvodnog dela, svi učesnici konferencije su uzeli aktivno učešće u raspravi. https://conference.tma.org.rs/

Predstavnici WMEP na TMA Konferenciji

WMEP Running team

U četvrtak, 22. juna 2017, u Beogradu je održana druga po redu trka Belgrade Business Run, u okviru koje se takmiče mešoviti (muško-ženski) timovi sastavljeni od po 3 člana iz jednog preduzeća. Našu kompaniju predstavljao je WMEP Running Team u sastavu Danka Abuzeid, Dejan Stević i Gavrilo Rajković.

wmep running team