WM Equity PartnersKompanija WM Equity Partners je osnovana 2009. godine kao konsultantska kompanija koja u fokusu svog delovanja ima pružanje usluga na finansijskom tržištu u uslovima finansijske krize.

Naš tim stručnjaka je sastavljen od ekonomsko-finansijskih i pravnih eksperata sa značajnim radnim iskustvom na domaćem i regionalnim finansijskim tržištima kao i u radu sa kompanijama koje su zapale u finansijske poteškoće. Članovi našeg konsultantskog tima imaju u proseku preko 10 godina relevantnog i disperzovanog radnog iskustva što našim klijentima donosi značajnu dodatu vrednost u okviru svakog našeg angažmana.

WM Equity PartnersKompanija WM Equity Partners je osnovana 2009. godine kao konsultantska kompanija koja u fokusu svog delovanja ima pružanje usluga na finansijskom tržištu u uslovima finansijske krize.

Naš tim stručnjaka je sastavljen od ekonomsko-finansijskih i pravnih eksperata sa značajnim radnim iskustvom na domaćem i regionalnim finansijskim tržištima kao i u radu sa kompanijama koje su zapale u finansijske poteškoće. Članovi našeg konsultantskog tima imaju u proseku preko 10 godina relevantnog i disperzovanog radnog iskustva što našim klijentima donosi značajnu dodatu vrednost u okviru svakog našeg angažmana.

ZAKLJUČCI SA JAVNOG DIJALOGA O FINANSIRANJU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MSP) U SRBIJI PUTEM DODATNOG VLASNIČKOG KAPITALA

Reorganizacija

U procesu finansijskog restrukturiranja kompanija nudimo usluge u oblasti restrukturiranja obaveza u bilateralnim odnosima, izrade plana reorganizacije kroz stečaj, izrade unapred pripremljenog plana reorganizacije kao i restrukturiranje kroz proces sporazumnog finansijskog restrukturiranja.

Reorganizacija

U procesu finansijskog restrukturiranja kompanija nudimo usluge u oblasti restrukturiranja obaveza u bilateralnim odnosima, izrade plana reorganizacije kroz stečaj, izrade unapred pripremljenog plana reorganizacije kao i restrukturiranje kroz proces sporazumnog finansijskog restrukturiranja.

Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje je važno s obzirom da donosi stvarne koristi kompanijama i finansijskim institucijama i utvrđuje jasan okvir za definisanje i postizanje korporativnih ciljeva. Dobre prakse korporativnog upravljanja integrisane su u poslovne ciljeve i omogućavaju kompanijama i finansijskim institucijama da napreduju i postignu svoje ciljeve.

Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje je važno s obzirom da donosi stvarne koristi kompanijama i finansijskim institucijama i utvrđuje jasan okvir za definisanje i postizanje korporativnih ciljeva. Dobre prakse korporativnog upravljanja integrisane su u poslovne ciljeve i omogućavaju kompanijama i finansijskim institucijama da napreduju i postignu svoje ciljeve.

Pravno-finansijsko savetovanje

U oblasti finansijskog savetovanja nudimo usluge računovodstva, izrade izveštaja o transfernim cenama, procene vrednosti kapitala kompanija, analiza sektora i pojedinačnih kompanija, kao i usluge u procesima pripajanja i spajanja kompanija.

Pravno-finansijsko savetovanje

U oblasti finansijskog savetovanja nudimo usluge računovodstva, izrade izveštaja o transfernim cenama, procene vrednosti kapitala kompanija, analiza sektora i pojedinačnih kompanija, kao i usluge u procesima pripajanja i spajanja kompanija.

Pristup finansiranju

Dugogodišnje iskustvo našeg stručnog tima je na raspolaganju našim klijentima i u oblasti prikupljanja kapitala, kroz emisiju korporativnih obveznica, municipalnih obveznica, itd.

Prikupljanje kapitala

Dugogodišnje iskustvo našeg stručnog tima je na raspolaganju našim klijentima i u oblasti prikupljanja kapitala, kroz emisiju korporativnih obveznica, municipalnih obveznica, itd.

Investiranje

U saradnji sa partnerskom kompanijom FIMA Invest ad Beograd, naša konsultantska kompanija učestvuje i u projektima investiranja u domaće i regionalne kompanije, a naročito putem fonda FIMA SEEActivist

Investiranje

U saradnji sa partnerskom kompanijom FIMA Invest ad Beograd, naša konsultantska kompanija učestvuje i u projektima investiranja u domaće i regionalne kompanije, a naročito putem fonda FIMA SEEActivist

Global SME Finance Forum 2017

Uz podrsku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, predstavnici WM Equity Partners su bili prisutni na Global SME Finance Forum-u koji se 2017. godine odrzao u Berlinu. Glavne teme koje su na ovom Forumu razmatrane se tiču gap-a u finansiranju malih i srednjih preduzeća širom sveta, kao i kako inovativna tehnološka rešenja utiču na smanjenje tog gap-a.

VI Investiciona konferencija Centralne i Istočne Evrope

10. Novembra 2017. godine, u Sofiji (Bugarska) održaće se investiciona konferencija u organizaciji CFA udruženja u Bugarskoj. Na konferenciji se očekuje preko 250 investicionih profesionalaca iz cele Evrope, a predstavnici WM Equity Partners će participirati kao panelisti na panelu čije tema su Private Equity investicije u regionu.

Radni doručak na temu alternativnih izvora finansiranja

U okviru kampanje koju organizuje USAID Projekat za bolje uslove poslovanja u cilju promocije alternativnih izvora finansiranja malih i srednjih preduzeća u Srbiji, predstavnici WM Equity Partners su uzeli učešće na radnom doručku u Srpskoj Asocijaciji Menadžera. Glavni zaključak pomenutog događaja je potreba da se u narednom periodu aktivnije radi sa predstavnicima MSP kako bi mogli da se adekatno pripreme za uključivanje partnera (Ventura Capital i/ili Private Equity fondova) u njihovo poslovanje.

2017 SEE NPL Forum

Na regionalno prepoznatom SEE NPL Forumu predstavnici WM Equity Partners su uzeli aktivno ucesce kroz moderiranje panela na temu vrednovanja NPLa. Forum je odrzan 20. oktobra 2017. godine u hotelu Hyatt u Beogradu.

Okrugli stolu na temu Globalnih kretanja na svetskim tržištima kapitala i njihovog uticaja na Srbiju

Predstavnici WM Equity Partners su uzeli učešće na Okruglom stolu na temu Globalnih kretanja na svetskim tržištima kapitala i njihovog uticaja na Srbiju koji se održao na Univerzitetu Singidunum 20. septembra 2017. godine. Ovom prilikom WM Equity Partners je predstavio inicijativu za finansiranje MSP u Srbiji putem dodatnog kapitala koji bi obezbedili privatni investicioni fondovi registrovani u Srbiji.

TMA Konferencija

Predstavnici kompanije WM Equity Partners su uzeli aktivno učešće na TMA Konferenciji koja se 7 juna 2017. godine održala u hotelu Metropol Palace. Panel 3 – Investors perspective je moderiran od strane predstavnika naše kompanije, a nakon uvodnog dela, svi učesnici konferencije su uzeli aktivno učešće u raspravi. https://conference.tma.org.rs/

WMEP Running team

WM Running team trčao je ulicama Milana (IT) gde se održavala jubilarna trka DeejayTen. U neverovatnoj atmosferi koju je pravilo 36 hiljada trkača i ko zna koliko još navijača, uživali smo u znamenitostima Metropole i neverovatnom druženju sa ljudima iz svih delova sveta.